HAIHATUKSEN FANTASIA MAASEUTUA KEHITTÄMÄÄN

Tiistai 20.3.2012 - Merjapanu_kaila_outi_markkanen500.jpgKUVASSA Panu Kaila ja Outi Markkanen skoolaamassa Fantasialle Haihatuksessa Juhannuksen aikaan 2011

Saimme vihdoin myönteisen rahoituspäätöksen Fantasia -hankkeelle Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus ELYltä.

Huhhei.

EU-rahoituksella aiomme kunnostaa piharakennuksen kulttuuritoiminnan ja kokoelmanäyttelyiden tilaksi, jota myös Fantasia-museoksi tohtisimme kutsua.

Hankkeen kokonaiskustanuksiksi hyväksyttiin 91000 euroa ja siitä EU- rahoituksen osuudeksi 63000. Kyllä sillä jotain saadaan tehtyä.

Vanha hirsirunkoinen entinen kunnalliskodin väentupa olikin ennen viimekesäistä kiinteistökauppaamme ehtinyt olemaan  jo vuosia ilman järkevää käyttöä ja purku-uhan alainen, joten viihtyvyyden ja harrastusmahdollisuuksien lisäämisen ohessa tulemme säilyttäneeksi joutsalaista kunnallis- ja rakennushistoriaa. 

Fantasiaa on suunniteltu syksystä 2010 lähtien, kesällä 2011 saimme talon haltuumme ja syksyllä 
laitoimme rahoitushakemuksen paikallisen Leader -ryhmän Maaseutukehitys ry:n kautta ELYlle päätettäväksi.  

Kunnostustyöt aloitimme syksyllä sisätilojen purkutöillä ja hirsirungon kengittämisellä. Keväällä jatkamme myös talkoilua, jota hankkeeseen sisältyy paljon, yli kaksituhatta tuntia. Paikallisten ja kauempaakin tulevien kulttuurin ystävien lisäksi työtä on kesällä tulossa edistämään myös kansainvälinen vapaaehtoisten kymmenpäinen ryhmä, jotka asettuvat leireilemään kolmen viikon ajaksi Haihatukseen elokuussa.

Fantasia etenee hyvässä huomassa, onhan projektin rakennuskummiksi lupautunut perinnerakentamisen guruna tunnettu arkkitehti-professori Panu Kaila ja taiteelliseksi kummiksi taiteen akateemikko Outi Heiskanen. Lisäksi kulttuurirakennukselle tärkeää hyvää esteettistä ulkonäköä on takaamassa yhteistyö luonnonmukaisten maalien valmistajan Uulatuote Oy:n kanssa.

Kunnostamistöiden arvellaan kestävän loppuvuoteen 2013 saakka ja kevääksi 2014 tähtäämme Fantasiaa avattavaksi yleisön käyttöön.

2 kommenttia .