itä-häme 7.10.2014

ita-hame_7.10.2014_900.jpg

js140514900.jpg

ita-hame_24.2.2014.jpg

itahame_15.1.2014_1000.jpgita-hame300913_850.jpg

Joutsan Seutu 8/2013rose_ja_ali900.jpg